Turun Valkonauha ry on sosiaalialan järjestö, jonka erityisosaamista on yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä naistyö.  Järjestö on toiminut Turun seudulla vuodesta 1896. Toiminta on vuosien varrella vahvistanut monipuolisella tavalla haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja lasten asemaa. Perinteisesti toiminnan pääpaino on ollut ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Tämän rinnalle uudeksi painopisteeksi on noussut eriarvoisuutta torjuva sekä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia puolustava työ.
Turun valkonauha

Paperittomien palveluohjaus (2021-2022, STEA)

Paperittomien palveluohjaus (2021-2022, STEA)

Toiminnan tavoitteena on sujuvoittaa paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelupolkuja muun muassa lisäämällä tietoa palveluista ja varmistamalla niihin pääsy.  Palveluohjaajat kouluttavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita sekä ammattilaisia kohderyhmän tilanteesta ja moninaisuudesta ja siihen kuuluvien ihmisten oikeuksista.

Toimintamuotoina on viikoittainen terveyspiste yhteistyössä SPR:n ja Global Clinicin kanssa sekä päivittäinen terveysneuvonta hoidon tarpeen arvioimiseksi. Lisäksi hankkeessa selvitetään asiakkaiden kokonaistilannetta ja mahdollisia teitä oleskelun virallistamiseen.
Toimintaan voi ohjata paperittomia henkilöitä, jotka tarvitsevat neuvoja liittyen terveyteen, oleskeluoikeuteen, ja/tai paperittomien palveluihin. Jos työskentelet sosiaali- ja terveysalla ja kohtaat paperittomia, voit matalalla kynnyksellä olla yhteydessä palveluohjaajiin.


Minna Iljanka, palveluohjaaja

minna.iljanka@valkonauha.fi

040 837 5679