Kaikkien naisten talo

Turun Valkonauha ry:n heinäkuussa 2017 käynnistynyt hanke Kaikkien Naisten talo tarkoittaa yhdistykselle paluuta juurilleen. Valkonauhatyö on perinteisesti vastannut yhteiskunnan ajankohtaisiin ja kipeisiin ongelmiin tarjoten matalan kynnyksen palvelua tukea tarvitseville ihmisille.

Toiminnassa tuetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia naisia perheineen,  jotka ovat uhassa jäädä yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Keskuksessa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa oleskeluoikeuteen liittyvissä asioissa.

Päiväkeskuksen toiminta rakentuu naisten ja heidän perheidensä tarpeiden ympärille. Päiväkeskuksessa tarjotaan yksilöllistä apua kokonaistilanteen selvittämiseen. Keskuksesta saa apua viranomaisasioiden hoitamiseen sekä apua ja palveluohjausta hyödyntäen hankkeen yhteistyökumppaneiden ja verkostojen osaamista. Yksilötyön lisäksi keskuksessa voi järjestää ja osallistua naisille ja lapsille tarkoitettuun ryhmätoimintaan.

Keskuksessa toimii työntekijöiden lisäksi koulutettuja vapaaehtoisia.

Toimintaan jokainen on tervetullut uskontoon, etnisyyteen taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Kotisivut: https://www.kaikkiennaistentalo.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/kaikkiennaistentalo/


Ota yhteyttä jos haluat tietää lisää tai tulla mukaan toimintaan:

Minna Saunders   

Hankevastaava /Project manager

minna.saunders@valkonauha.fi

+358 40 8375185


Azra Heldic

Hanketyöntekijä/Project worker

turku@valkonauha.fi

+358 40 8303 707


Lisa Biancucci

Hanketyöntekijä/Project worker

+358 40 8375 679


Nagham Nouman

Hanketyöntekijä/Project worker

+358 40 8375 679