Turun Valkonauha ry on sosiaalialan järjestö, jonka erityisosaamista on yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä naistyö.  Järjestö on toiminut Turun seudulla vuodesta 1896. Toiminta on vuosien varrella vahvistanut monipuolisella tavalla haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja lasten asemaa. Perinteisesti toiminnan pääpaino on ollut ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Tämän rinnalle uudeksi painopisteeksi on noussut eriarvoisuutta torjuva sekä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia puolustava työ.
Turun valkonauha

Kaikkien naisten talo

Turun Valkonauha ry:n heinäkuussa 2017 käynnistynyt toiminta Kaikkien Naisten talo tarkoittaa yhdistykselle paluuta juurilleen. Valkonauhatyö on perinteisesti vastannut yhteiskunnan ajankohtaisiin ja kipeisiin ongelmiin tarjoten matalan kynnyksen palvelua tukea tarvitseville ihmisille.

Toiminnassa tuetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia naisia perheineen,  jotka ovat uhassa jäädä yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Keskuksessa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa oleskeluoikeuteen ja paperittomien palveluihin liittyvissä asioissa.

Päiväkeskuksen toiminta rakentuu naisten ja heidän perheidensä tarpeiden ympärille. Päiväkeskuksessa tarjotaan yksilöllistä apua kokonaistilanteen selvittämiseen. Keskuksesta saa apua viranomaisasioiden hoitamiseen sekä apua ja palveluohjausta hyödyntäen hankkeen yhteistyökumppaneiden ja verkostojen osaamista. Yksilötyön lisäksi keskuksessa voi järjestää ja osallistua naisille ja lapsille tarkoitettuun ryhmätoimintaan.

Keskuksessa toimii työntekijöiden lisäksi koulutettuja vapaaehtoisia.

Toimintaan jokainen on tervetullut uskontoon, etnisyyteen taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Kotisivut: https://www.kaikkiennaistentalo.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/kaikkiennaistentalo/


Ota yhteyttä jos haluat tietää lisää tai tulla mukaan toimintaan:

Minna Saunders   

minna.saunders@valkonauha.fi

+358 40 8375185


Azra Heldic

azra.heldic@valkonauha.fi

+358 40 8303 707


Nagham Nouman

nagham.nouman@valkonauha.fi

+358 40 8303797


Toimisto

+358 40 8375679